Контакти

За нас

ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА И ПОКРИТИЕ НА МЕТАЛИ

Галванични покрития ЕООД гр.Враца
Фирма Галванични покрития е със над 15 години опит и дейност в областта на антикорозионните галванични покрития, стартира като малка фирма която напред в годините се разширява и модернизира. Разполага със собствена база от над 1000кв.м.


Ръководството на Галванични покрития е със дългогодишна практика във областта на галваничните покрития. Фирмата работи изцяло със италиански материали, качеството на извършваните от нас покрития е оценено и на европейският пазар. Сътрудинчим си успешно и дълготрайно със редица фирми във областта на метало обработката, чиято продукция е изцяло за страни като Франция, Чехия,Германия, Англия и Швейцария.Работи се с материали съобразени със съответните еколкогични и нормативни изсиквания за процеса. Бързо пригодни сме към новите изисквания и сме гъвкави спрямо клиентите си. Отворени сме към евентуални нови възможности с цел разширяване и увеличаване обема на работа.

Към момента детайлите обработени във Галванични покрития се внедряват във оборудваните изложбени и складови бази на „Икея”, част от покритите от нас детайли са за Liebherr, Komax, Atlas Copco, Faac group, Copa Hydrosystem, скрепежните елементи покрити от нас са основен детайл в монтажа на „Мерцедес груп”.