Галванични покрития ЕООД

ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА И ПОКРИТИЕ НА МЕТАЛИ

АНТИКОРОЗИОННИ ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

Блестящо галванично поцинковане и покалаяване; 
Елоксация-анодиране на алуминий.

галванизиране

антикорозионна защита

Най-безмилостният враг на всяка конструкция от черни метали е корозията. От мига на неговото производството корозията започва да „гризе“ метала и рано или късно, ръждата го разяжда. Ето защо антикорозионната защита е задача №1 на производителите на метални изделия и на техните потребители.

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО

Базирано на

Тривалентен хром

Производството е съобразено с изискванията за ограничено използване на опасни вещества и всички предлагани пасивации са базирани на основата на тривалентен хром. За да гарантираме и следим качеството на полаганите от нас покрития, разполагаме със  дебеломер за контрол, за да сме коректни към нашите партньори, издаваме сертификати в съответствие със изискаванията им за всички видове галванични покрития .

Най-ефективна катодна защита

Най-ефективна е защитата, чрез галванично антикорозионно покриване.Това е така наречената катодна защита, защото нейното действие се основава на електрохимичното взаимодействие между нанесения повърхностен слой от наслагвания метал (анода) и основния метал (катода).

  • Галванични покрития  ЕООД предлага нанасяне на защитни галванични покрития върху метални повърхности чрез електрохимично нанасяне.
  • Цехът разполага със  барабани който са подходящи за галванизиране на дребни детайли, а статичните вани дават възможност за нанасяне на галванични покрития върху едрогабаритни  детайли.
  • На всички видове цинк покритие може да се положи безцветен защитен лак за допълнителна устойчивост на покритието.

Стандарт: ИСО 9001:2015,
сертификат № BG-4742-Q/12.05.2022

Обхват: Нанасяне галванични покрития на метални изделия и конструкции с различни индустриални приложения.

Certificate: ISO 9001:2015,
Reg. № BG-4742-Q/12.05.2022

Scope: Application of galvanic coatings on metal products and structures with various industrial applications

Pin It on Pinterest