Галваник ЕООД гр.Враца
Фирма Галваник ЕООД е регистрирана през 2005г. вследствие на сливане на две по-малки фирми със сериозен опит и дейност в областта на антикорозионните покрития.
Ръководството на Галваник ЕООД е със дългогодишен опит и практика във областа на галваничните покрития. Фирмата работи  изцяло със немски и италиански материали, качеството на извършваните от нас покрития е оценено и на  европеиският пазар.  Сътрудинчим си успешно и дълготрайно със редица фирми във областа на металообработката, чйято продукция е изцяло за страни като Франция, Чехия,Германия, Англия и Швеицария.
Работи се с материали съобразени със съответните еколкогични и нормативни изсиквания за процеса.

Бързо пригодни сме към новите изисквания и сме гъвкави спрямо  клиентите си.  Отворени сме към евентуални нови възможности с цел разширяване и увеличаване обема на работа.

Към момента детайлите обработени във Галваник ЕООД се внедряват във оборудваните изложбени и складови бази на „Икея”, част от скрепежните елементи покрити от нас са основен детайл в монтажа на „Мерцедес груп”.